Παπαδιόχος Α.Β.Ε.Ε.

Τεχνική περιγραφή γαλβανιστηρίου

Η εταιρεία μας διαθέτει το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο Γαλβανιστήριο στην Ελλάδα με διαστάσεις μπάνιου 12,8Χ1,20Χ2,20 και με ωριαία παραγωγή τους 9 τόνους. Διαθέτουμε επίσης δεξαμενή απολάδωσης, 7 δεξαμενές αποξείδωσης, 1 δεξαμενή flux, στεγνωτήριο, 12 γερανογέφυρες δυνατότητας 8.000 kg η καθεμία και 30.000m2 αποθηκευτικούς χώρους. Το γαλβάνισμα γίνεται βάση διεθνώς αναγνωρισμένων προδιαγραφών, όπως η Ευρωπαϊκή EN ISO 1461, η Γερμανική προδιαγραφή DIN 50976, οι Αμερικάνικες A -123 & Α 153 ASTM και κάθε άλλη προδιαγραφή που επιθυμεί ο πελάτης. Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου διαθέτει έμπειρο προσωπικό και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι τελικοί έλεγχοι και οι μετρήσεις πάχους επιψευδαργύρωσης γίνονται με ηλεκτρονικό μικρόμετρο (Electromagnetic method) και σύμφωνα πάντα με τα Διεθνή στάνταρ. Αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις της αγοράς για συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των προϊόντων της και των υπηρεσιών της, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 : 2015 Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι πιστοποιημένο από εγκεκριμένο Φορέα.

Πλεονεκτήματα του εν θερμώ γαλβανίσματος

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα που προσφέρει το εν θερμώ γαλβάνισμα είναι μεγάλη διάρκεια ζωής των μεταλλικών επιφανειών στις οποίες εφαρμόζεται από οποιοδήποτε άλλη μορφή επικάλυψης (π.χ βαφή) καθώς προσφέρει μεγαλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία.

Μεγαλύτερη αντοχή σε χτυπήματα κατά την διάρκεια μεταφοράς, μονταρίσματος ή ανέγερσης.

Μείωση του κόστους συντήρησης.

Φόρμα επικοινωνίας