Η ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1981 στην παραγωγή μεταλλικών κατασκευών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Το 1984 η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτάθηκε στο εν θερμώ γαλβάνισμα για πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών κατασκευών και σήμερα είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου.
Η ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ έχει την έδρα της στο Αλιβέρι Ευβοίας, σε ιδιόκτητο ενιαίο βιομηχανικό χώρο ~ 80.000m2. Από αυτά τα 5.000m2 είναι στεγασμένες εγκαταστάσεις.
Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, προχωρήσαμε στην κατασκευή του μεγαλύτερου και πλέον σύγχρονου Γαλβανιστηρίου στην Ελλάδα με διαστάσεις μπάνιου 12,8Χ1,20Χ2,20 και με ωριαία παραγωγή τους 9 τόνους.
Οι υπηρεσίες μας παρουσιάζονται με εξειδικευμένους τρόπους υπεύθυνα και αποτελεσματικά και περιλαμβάνουν σχεδιασμό και εφαρμογές με κύριο και βασικό στόχο την ποιότητα.
Το γαλβάνισμα γίνεται βάση διεθνώς αναγνωρισμένων προδιαγραφών, όπως η Γερμανική προδιαγραφή DIN 50976, οι Αμερικάνικες A -123 & Α 153 ASTM, και η ISO 1461 ή και κάθε άλλη προδιαγραφή που επιθυμεί ο πελάτης.
Η εταιρεία είναι μέλος της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΩΝ (EGGA) και μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος.
Επίσης η εταιρεία είναι αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece.

Το τμήμα μεταλλικών κατασκευών δραστηριοποιείται κυρίως :
1) Στην κατασκευή Υ/Σ της ΔΕΗ. Η κατασκευή τέτοιων Υ/Σ, οι οποίοι απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και προσωπικό, αποτελεί για την εταιρεία μας ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής της δραστηριότητας. Σε αυτόν το τομέα, εκτός της πολυετούς συνεργασίας μας με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, έχουμε ολοκληρώσει πολλά έργα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με εταιρείες όπως η SIEMENS A.E., η AREVA HELLAS SA, η ΑΒΒ Α.Ε. κ.λ.π.
2) Στα υλικά μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Η ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ανήκει στην Λίστα των Εγκεκριμένων Προμηθευτών της ΔΕΗ για 33 διαφορετικά είδη.
3) Στην κατασκευή και εγκατάσταση Ιστών και Μεταλλικών Δικτυωμάτων για την ανάπτυξη του δικτύου ασύρματης κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ Α.Ε. Η εταιρεία μας είχε υπογράψει και εκτέλεσε προγραμματική συμφωνία 5ετούς διάρκειας (1998-2002) με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών για την προμήθεια τέτοιων υλικών. Αλλά και μετά την ολοκλήρωση της προγραμματικής η ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ συνεχίζει να προμηθεύει τον ΟΤΕ.
4) Στην παραγωγή μεταλλικών γαλβανισμένων κατασκευών για ιχθυοτροφεία και κτηνοτροφικές μονάδες.
5) Στην κατασκευή μεταλλικών κτιρίων. Η εταιρεία μας με οργανωμένα συνεργεία αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή (υλικά, κατασκευή, βαφή ή γαλβάνισμα) αλλά και την ανέγερση μεταλλικών κτιρίων.
6) Στην κατασκευή υλικών για φωτοβολταϊκά συστήματα για εταιρείες όπως η ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε., EASY POWER Α.Ε., MECHATRON ΑΒΕΕ.

Η ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ διαθέτει ένα οργανωμένο τμήμα διακίνησης για την μεταφορά των προϊόντων αποτελούμενο από 5 φορτηγά τριαξονικά, 2 επικαθήμενα και 1 συρόμενο καθώς και έναν αριθμό μικρότερων οχημάτων.
Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από 118 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων (εργοδηγούς, ηλεκτροσυγκολλητές, γαλβανιστές, βοηθούς, κ.λ.π.). Από την εταιρεία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, με συμμετοχές σε σεμινάρια, πρακτικές εκπαιδεύσεις σε νέες μηχανές κ.λ.π.
Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου διαθέτει έμπειρο προσωπικό και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι τελικοί έλεγχοι και οι μετρήσεις πάχους επιψευδαργύρωσης γίνονται με ηλεκτρονικό μικρόμετρο (Electromagnetic method) και σύμφωνα πάντα με τα Διεθνή στάνταρ.
Αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις της αγοράς για συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των προϊόντων της και των υπηρεσιών της, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 : 2008. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι πιστοποιημένο από εγκεκριμένο Φορέα.
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την «ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ»

Παπαδιόχος Νικόλαος

Φόρμα επικοινωνίας